Produkty

Kontrola a údržba protipožiarných dveríNaša firma je oprávnená na montáž, kontrolu a údržbu protipožiarných dverí.

Pravidelná prehliadka prípadne údržba sa vykonáva aspoň 1x ročne v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch v súlade s vyhláškou MV SR č. 478/2008 Z.z. a v súlade s prílohou C STN EN 14600, so záznamom do prevádzkového denníka požiarneho uzáveru. Prevádzkový denník požiarnych uzáverov vedie vlastník (správca alebo nájomca nehnuteľnosti) a obsahuje náležitosti podľa § 8 vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.Túto službu zabezpečujeme pre všetkých zákazníkov, avšak iba na dvere výrobcu Masonite.

Pre cenovú ponuku na vykonanie kontroly nás kontaktujte e-mailom, kde uveďte miesto kontroly a počet jednokrídlových / dvojkrídlových dverí.Oprávnenie vydané pre našu firmu: http://www.interierovedvere.sk/upload/Opravnenie_na_montaz_a_kontrolu_PU.pdf

Sprievodná dokumentácia ku PO dverám: http://www.interierovedvere.sk/upload/Sprievodna_dokumentacia_ku_protiporiarnym_dveram.pdf